Site Overlay

《刘涓子鬼遗方》卷第三 痈疽、发背、乳痈等证治方

治年四十已还,强壮,常大患热痈无定处,大小便不通,大黄汤方

治痈疽肿,松脂帖方。

大黄(三两)、栀子(五十)、升麻(二两)、黄芩(三两)、芒硝(一两,别方二两)

黄柏 芎穷 白芷 白蔹 黄芪 黄芩 防风 芍药 菵草 白蜡 当归 大黄(各一两) 细辛(二分) 膒脂(三两) 松脂(二斤)

上五味切,以水五升,煮取二升四合,去滓,下消绞调,分温三服,快利为度。

上十六味切,曝干极燥,微火煎三上下,手不得离,布绵绞去滓贴之。

治发痈疽兼结实,大小便不通,寒热,已服五痢汤,吐出不得下,大渴烦闷,淡竹叶汤方

治痈疽肿,松脂帖方

淡竹叶(切,四升,去尖)、栝蒌(四两)、通草、前胡、升麻、茯苓、黄芩、知母、甘草(炙)、石膏(末,以上各二两)、生地黄(十两)、芍药(一两)、大黄、黄芪(三两)、当归(一两半)、人参(一两)

当归 黄芪 黄连 芍药 黄芩 大黄 腊蜜 芎穷(各一两) 松脂(一斤半) 陈膒脂(各一合半)

上十六味先以水一斗六升,煮竹叶,去叶取九升,纳诸药后煮取三升二合,分四服。三日三夜一快利便止,不必尽汤,汤尽不利,便合取利。

上十味细切,合煎,微火三上下,膏成绵绞去滓,向火涂纸上贴之。

治发背发乳,四体有痈疽,虚热大渴,生地黄汤方

治痈疽肿,松脂帖方

生地黄(十两)、竹叶(四升)、黄芩、黄芪、甘草(炙)、茯苓、麦门冬(去心,以上各三两)、升麻、前胡、知母、芍药(各二两)、栝蒌(四两)、大枣(二十枚,去核)、当归(一两半)、人参(一两)

松脂(一斤) 大黄(三分) 膒脂(一两) 细辛(半分) 黄芩(一分半) 防风(半分) 白芷 白蔹 芎穷 当归 芍药 菵草 黄连 白蜡 黄柏(各一分)

上十五味,先以水一斗五升,煮竹叶取一斗,去叶,纳诸药,煮取三升六合,分为四服,日三夜一。

上一十五味细切,曝令极燥,先煎脂蜡下松脂烊尽,内诸药三上下,候色足绞以绵布,水中以新竹片上火炙之,施纸上贴之。此药大秘,实有奇效,不妄传之。

治发背乳痈,已服生地黄汤,取利后服此,淡竹叶汤方

治痈疽极冷,升麻薄方

淡竹叶(四升)、麦门冬(去心)、黄芪、芍药、干地黄、生姜(以上各三两)、前胡、黄芩、升麻、远志(去心)、栝蒌、大枣(十四枚)、当归(一两)

升麻(一两) 大黄(一两) 白蔹(六分) 黄芪(一两) 黄芩(六分) 白芨(一分,干者) 牡蛎(二分,粉) 龙骨(一两) 甘草(二分,炙) 芎穷(一两)

上十三味先以水一斗八升,煮竹叶、小麦、黄芪、芍药、干地黄、生姜,取一斗,去滓内诸药,再煮,取三升,分温三分(上语煮竹叶、小麦恐是麦门冬,非是小麦也)

上十味筛,和以猪胆,调涂布敷之痈上,燥易之。

治痈疽虚热,生地黄汤方

治痈疽,白蔹薄方

生地黄(五两)、人参、甘草(炙)、黄芪、芍药、茯苓(各三两)、当归、芎穷、黄芩、通草(各二两)、大枣(二十枚)、淡竹叶(切成三升)

白蔹 大黄 黄芩(各等分)

上十二味先以水二斗煮了水,取一斗五升,去滓,复诸药再煮,取四升八合,一服八合,日三夜再,能顿服为佳。

上三味捣筛,和鸡子白涂布上,敷痈上,一燥辄易之,亦可治。又以三指撮置三升水中,煮三沸,绵注汁拭肿上数十过,以寒水石沫涂肿上,纸覆之,燥复易,一易辄以煮汁拭之,昼夜二十易之。

治痈疽内虚热渴甚,黄芪汤方

治痈疽始一二日,痛微,内薄令消,猪胆薄方

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

网站地图xml地图