Site Overlay

五藏别论—《黄帝内经·素问》第十一篇

黄帝问曰:余闻方士,或以脑髓为脏,或以肠胃为脏,或以为腑。敢问更相反,皆自谓是,不知其道,愿闻其说。

图片 1

岐伯对曰:脑、髓、骨、脉、胆、女子胞,此六者,地气之所生也。皆脏于阴而象于地,故藏而不泻,名曰奇恒之府。

“原文”

夫胃、大肠、小肠、三焦、膀胱,此五者天气之所生也,其气象天,故泻而不藏。此受五藏浊气,名曰传化之府,此不能久留,输泻者也。

黄帝问曰:余闻方土,或以脑髓为藏,或以肠胃为藏,或以为腑。敢问更相反,皆自谓是。不知其道,愿闻其说。

魄门亦为五脏使,水谷不得久藏。

岐伯对曰:脑、髓、骨、脉、胆、女子胞,此六者,地气之所生也,皆藏于阴而象于地,故藏而不泻,名曰奇恒之府。夫胃、大肠。小肠、三焦、膀胱,此五者,天气之所生也,其气像天,故泻而不藏。此受五藏浊气,名曰传化之腑。此不能久留,输泻者也。魄门亦为五脏使,水谷不得久藏。所谓五藏者,藏精气而不泻也,故满而不能实。六府者,传化物而不藏,故实而不能满也。所以然者,水谷入口,则胃实而肠虚;食下,则肠实而冒虚,故曰实而不满,满而不实也。

所谓五脏者,藏精气而不泻也,故满而不能实。

帝曰:气口何以独为五藏主?

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

网站地图xml地图